25/04/2007

Chùm ảnh sinh vật biển kỳ thú

Dưới đây là những bức ảnh chụp cận cảnh thế giới sinh vật kỳ thú dưới dáy biển.

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин

Монстры глубин
Không có nhận xét nào: